Niels Funderingstechniek

Al meer dan 30 jaar een degelijke basis van uw bouwproject!

Over ons

De oorsprong van Niels Funderingstechniek gaat terug naar het jaar 1989. In dat jaar is Ben Niels begonnen als revisie en lasbedrijf in Bemmel. Al vrij snel werd het aanbrengen van stalen buispalen de hoofdactiviteit. Later werd dit uitgebreid met consolepalen en tuinberegening. Vanwege het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd heeft Ben Niels per 1 januari 2020 zijn werkzaamheden overgedragen. Vanaf deze datum zet Niels Funderingstechniek de werkzaamheden vanuit Westervoort voort.

Waarom kiezen voor Niels Funderingstechniek?

 • Meer dan 30 jaar ervaring en deskundige medewerkers.
 • Wij werken gegarandeerd trillingsvrij, met een handtilbare trilmachine. Stalen buispalen worden regelmatig met machines met valgewichten vanaf 400 kg aangebracht (geheid). Deze uitvoeringsmethode is echter niet trillingsvrij en brengt risico op schade aan uw of het naastgelegen pand met zich mee.
 • In geval van een funderingsprobleem informeren wij u kosteloos en geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden, de kosten en de te ondernemen stappen om tot een funderingsherstel te komen.
 • Niels Funderingstechniek beschikt over de juiste CAR- en aansprakelijkheidsverzekeringen.
 • Wij werken samen met diverse constructeurs.
 • Indien nodig verzorgen wij de eventueel benodigde aanvraag van de omgevingsvergunning.
 • Op verzoek verzorgen wij het herstelwerk van scheurvormingen in bijvoorbeeld metselwerk gevels.
 • Voor kleine uitbouwen bieden wij de mogelijkheid voor het uitgraven van de fundering in combinatie met de stalen buispalen.

Stalen buispalen [Geboord]

Onze geboorde stalen buispalen zijn een trillingsvrij en geluidsarm paalsysteem. Deze buispalen zijn uitermate geschikt als fundering voor een uitbouw/aanbouw bij een woning, maar ook serres, carports, machinefundaties en stellingfundaties in magazijnen. De meest gangbare buisdiameter hiervoor is ø219mm.

Opbouw
Onze stalen buispalen worden opgebouwd uit buissegmenten welke door middel van een trompverbinding in elkaar schuiven en vervolgens elektrisch aan elkaar worden gelast.

Buissegmenten
De lengten van de buissegmenten zijn variabel en afhankelijk van de beschikbare werkhoogte en de benodigde paallengte.

Boren en aanbrengen

Het in de grond tot op de draagkrachtige zandlaag aanbrengen van onze stalen buispaal geschiedt door middel van het uitboren van klei en grond. Vervolgens worden de buissegmenten met een lichte, handmatig tilbare, door ons zelf ontwikkelde trilmachine naar de gewenste diepte gebracht.

     

Afronden

Tot slot ontdoen we de binnenzijde van de stalen buispaal van eventuele binnengedrongen klei, grond en/of grondwater. Verder brengen we een betonprop ter plaatse van de paalvoet aan en vullen de buispaal over de gehele lengte met beton af. Aan de bovenzijde van de stalen buispaal wordt kopwapening aangebracht welke later gekoppeld wordt aan de funderingsbalken.

Stalen Buispalen [Geheid]

Onze geheide stalen buispalen zijn een trillingsarm paalsysteem. Deze buispalen zijn uitermate geschikt als fundering voor een uitbouw/aanbouw bij een woning, maar ook serres, carports, machinefundaties en stellingfundaties in magazijnen. De meest gangbare buisdiameters hiervoor zijn ø168mm en ø219mm.

Opbouw

Bij het trillingsarm heien van stalen buispalen wordt er gewerkt met open stalen buiselementen, welke aan de onderzijde zijn voorzien van een aangelaste stalen voetplaat. Afhankelijk van de benodigde paallengte worden de buiselementen onderling aan elkaar gelast.

Buissegmenten
De lengten van de buissegmenten zijn variabel en afhankelijk van de beschikbare werkhoogte en de benodigde paallengte.

Heien

Als trillingsdemper, en voor de overbrenging van de benodigde slagkracht, wordt er een laagje grind in de palen aangebracht waarop het inwendige valblok van de heimachine slaat. De buis dient zelf als geleiding van het valblok. Zo wordt de paal de grond in gedreven tot aan de juiste diepte.

Afronden

Tot slot wordt de buispaal over de gehele lengte afgevuld met beton. Aan de bovenzijde van de stalen buispaal wordt kopwapening aangebracht welke later gekoppeld wordt aan de funderingsbalken.

Consolepalen

Funderingsherstel is bijna altijd een onverwachte kostenpost. De eerste signalen van een slechte fundering zijn het zakken van de vloer en scheuren in het metselwerk van de buitengevels. Een relatief eenvoudige oplossing is het toepassen van consolepalen aan de buitenzijde van de woning waardoor geen (sloop)werkzaamheden in de woning nodig zijn.

Onze consolepalen zijn zeer geschikt om (delen van) niet op palen gefundeerde constructies alsnog te stabiliseren. De stalen buispalen worden niet onder, maar direct naast het te stabiliseren object aangebracht en er daarna met behulp van consoles mee verbonden.

Ontgraven

De bestaande fundering wordt op, exact bepaalde, zwaar belaste posities deels ontgraven.

Stalen buispaal aanbrengen
Er wordt een stalen buispaal direct naast de bestaande fundering trillingsvrij en geluidsarm aangebracht.

Over de paalkop wordt een console aangebracht. Deze bestaat uit een buissegment welke een iets grotere diameter heeft dan de stalen buispaal. Aan dit buissegment is een stalen H-profiel gelast.

Fundering ondersteunen

Het stalen draagvlak van de console wordt onder de bestaande fundering geschoven.
Aan de console wordt een tijdelijke stalen brug gelast welke in combinatie met een hydraulische vijzel, de stalen buispaal en de bestaande fundering op de benodigde spanning brengt.

Lassen en op spanning brengen

Zodra de benodigde spanning is bereikt wordt de console aan de stalen buispaal vast gelast. In sommige gevallen kan het op spanning brengen enkele dagen duren waardoor dit in gecontroleerde fasen dient te gebeuren. Daarbij kan het soms raadzaam zijn de constructie middels deze techniek enigszins te liften.

Afronden

Na het aflassen wordt om de console een lichte bekisting aangebracht die vervolgens wordt volgestort met beton.

Tot slot wordt de consolepaal geheel onder het maaiveld weggewerkt door er tuinaarde of bestratingszand over aan te brengen. Op verzoek is het herstel van de bestrating ook mogelijk.

Funderingsherstel

Veel voorkomende oorzaken van problemen met de fundering zijn:

 • Onjuist gekozen funderingsconstructie;
 • Inklinkende kleilagen;
 • Wijzigingen in grondwaterstanden;
 • Een grote boom welke de draagkracht van de bodem verstoort;
 • Verminderde draagkracht van de fundering door ouderdom.
Herkennen
Waaraan is funderingsproblematiek te herkennen?

 • Scheurvorming in metselwerk buitengevels;
 • Scheurvorming in binnenwanden;
 • Verzakte of gescheurde vloeren;
 • Regenwater wat op platte daken of in goten blijft staan;
 • Klemmende ramen en/of deuren;
 • Spontane glasbreuk.

Oplossing

Op staal of op metselwerk gefundeerde constructies kunnen van buitenaf of van binnenuit met behulp van inventieve technieken alsnog op stalen buispalen worden gezet. Uiteraard geldt dat ook voor plaatselijke verzakkingen. In die gevallen worden alleen de aangetaste segmenten ondersteund of, als dat verantwoord is, zelfs lichtelijk opgevijzeld.

In veel gevallen worden door Niels Funderingstechniek consolepalen toegepast.

De Techniek

Welke techniek moet worden gekozen en/of hoeveel consolepalen er nodig zijn voor een grondig herstel hangt af van de plaatselijke situatie, de bouwkundige staat van de bovenconstructie, de grondslag waarop de fundering rust en van de staat waarin deze verkeert.
In geval van een funderingsprobleem binnen ons werkgebied informeren wij u kosteloos en geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden, de kosten en de te ondernemen stappen om tot een funderingsherstel te komen.

Op verzoek verzorgen wij ook het herstelwerk van scheurvormingen in bijvoorbeeld metselwerk gevels.

Constructeur

Is er een geotechnisch en/of constructief rapport beschikbaar? Heeft u de originele bouwtekeningen en sonderingen van uw pand of woning? Deze ontvangen wij graag van u. Op basis hiervan kunnen wij namelijk een gericht advies uitbrengen of een gedegen calculatie maken.

Beschikt u niet over deze gegevens dan kunt u de originele bouwtekeningen en sonderingen opvragen bij uw gemeente.

Beschikt u niet over een constructief rapport? Geen probleem. In overleg met u kunnen we een constructeur hiervoor benaderen.

Heeft u al een constructeur benaderd?

Dan kan dit PDF bestand van belang zijn i.v.m. de rekenwaarden van onze stalen buispalen.

Offerte

Wij hechten veel waarde aan goede persoonlijke contacten en doen er alles aan u een zo compleet mogelijke service aan te bieden. Wij staan u dan ook graag te woord. Indien u het contactformulier onderaan deze pagina invult nemen wij zo snel mogelijk contact op. Mocht u graag een offerte willen ontvangen verzoeken wij u om onderstaande offertemodule in te vullen.

Ons werkgebied voor stalen buispalen richt zich op opdrachten tot een straal van ca. 125 km rondom Arnhem. Voor consolepalen en funderingstechniek is dit ca. 80 km.

 

Contact

Niels Funderingstechniek heeft de kennis, techniek en ervaring om stalen buispalen en consolepalen aan te brengen voor kleinschalige projecten of voor particuliere toepassingen.

 

Westervoort
Kvk nr. 76391531
BTW nr. NL860609613B01

026-3256855

WhatsApp 06-43795114

info@nielsfunderingstechniek.nl